Từ vựng tiếng Anh – 100 từ vựng tiếng Anh đầu tiên cho cho người mới bắt đầu (Phần 2)

32
54Hãy làm quen với 100 từ tiếng Anh quen thuộc đầu tiên. Các bạn hãy xem, nghe và đọc theo.

Có phụ đề Tiếng Nhật / With Japanese subtitle included.

D. HOUSEHOLD ITEMS / VẬT DỤNG TRONG NHÀ
1. table
2. chair
3. sofa
4. desk
5. chest
6. cup
7. brush
8. plate
9. bowl
10.fork
11. spoon
12.spoon
13.knife
E. ANIMALS / ĐỘNG VẬT
1. cat
2. dog
3. bird
4. fish
5. rabbit
6. pig
7. horse
8. cow
9. chicken
10. duck
11. zebra

Từ vựng tiếng Anh – 100 từ vựng tiếng Anh đầu tiên cho cho người mới bắt đầu (Phần 1)

Từ vựng tiếng Anh – 100 từ vựng tiếng Anh đầu tiên cho cho người mới bắt đầu (Phần 2)

Từ vựng tiếng Anh – 100 từ vựng tiếng Anh đầu tiên cho cho người mới bắt đầu (Phần 3)

Từ vựng tiếng Anh – 100 từ vựng tiếng Anh đầu tiên cho cho người mới bắt đầu (Phần 4)

Mời các bạn xem thêm
26 Bài đàm thoại giao tiếp cực kỳ hay dành cho thiếu nhi (Phần 1)

26 Bài đàm thoại giao tiếp cực kỳ hay dành cho thiếu nhi (Phần 2)

26 Bài đàm thoại giao tiếp cực kỳ hay dành cho thiếu nhi (Phần 3)

Nguồn:https://dantrionline.com.vn/


https://danhnhan.vn/meo-vat

32 COMMENTS

 1. Tiếng anh online cho bé.đki tại đây https://go.isclix.com/deep_link/5348797495326911626/4836944396233566822?url=https%3A%2F%2Funica.vn%2Ftieng-anh-giao-tiep-tre-em-tu-10-15-tuoi&utm_content=Ti%3Fng+anh+cho+b%3F&utm_medium=%3F%3Fng+b%3Fn&utm_source=facebook&utm_campaign=Ti%3Fng+anh+cho+tr%3F
  https://go.isclix.com/deep_link/5348797495326911626/4836944396233566822?url=https%3A%2F%2Funica.vn%2Ftieng-anh-giao-tiep-tre-em-tu-04-12-tuoi&utm_content=Ti%3Fng+anh+cho+b%3F&utm_medium=%3F%3Fng+b%3Fn&utm_source=facebook&utm_campaign=Ti%3Fng+anh+cho+tr%3F

 2. Từ vựng tiếng Anh – 100 từvựng tiếng Anh đầu tiên cho người mới bắt đầu (Phần 1)
  https://www.youtube.com/watch?v=zqx2AFNV6jI&t=87s
  Từ vựng tiếng Anh – 100 từvựng tiếng Anh đầu tiên cho người mới bắt đầu (Phần 2)
  https://www.youtube.com/watch?v=6YCqawLlzQw&t=48s
  Từ vựng tiếng Anh – 100 từvựng tiếng Anh đầu tiên cho người mới bắt đầu (Phần 3)
  https://www.youtube.com/watch?v=VLQJV6ILfqY
  Từ vựng tiếng Anh – 100 từvựng tiếng Anh đầu tiên cho người mới bắt đầu (Phần 4)
  https://www.youtube.com/watch?v=–RBaqFWJjY

 3. 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here