Tạo USB boot cứu hộ tốc độ thần thánh chỉ với ~40 giây. boot 2 chuẩn Legacy và UEFI

0
43link tải :
Tạo USB boot tốc độ thần thánh
Chuẩn bị iso và công cụ . tải tử 2 link dưới video ( để 2 file cùng 1 chỗ)
b1 : cắm usb ( nên cắm 1 usb )
b2: mở công cụ 1 click
b3: nhập số 1 + enter
b4 : nhập y + enter
b5 : nhập lớn hơn 1250MB
đợi 1 lúc là xong 🙂

Nguồn:https://dantrionline.com.vn/


https://danhnhan.vn/cong-nghe

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here