Hướng dẫn sửa chữa NOKIA 109 trắng màn hình, liệt phím– Visit Us :
– Facebook :
NOKIA 109 : NO DISPLAY , BUTTON ” CONTACT ” NO FUNCTION
– Hướng dẫn sửa chữa NOKIA 109 : màn hình LCD trắng ( ko hiển thị ) , phím ” danh bạ ” bị liệt –
– Remember : LIKE & SUBSCRIBLE nhé !!!

#linhbaotv #linhbao #thaylcdnokia109 #trangmanhinh109 #lietphim109 #thaylcd109 #109 #n109 #nokia109lietphim #nokia109

Nguồn:https://dantrionline.com.vn/


https://danhnhan.vn/cong-nghe

Article Tags:
Article Categories:
Công Nghệ

Comments

  • – Visit Us : https://www.youtube.com/channel/UCDE5xSGMs3dqT_5IGIfzrcQ

    Linh Bảo TV February 26, 2020 1:56 am Reply
  • Bạn bôi chất gì lên chân tiếp xúc màn hình thế

    hoat nguyen February 26, 2020 1:56 am Reply
  • lam hay lam ban !!

    The best NOKIA February 26, 2020 1:56 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *