Dược lý Thuốc kháng virus: Acyclovir, foscanet – PharmacologyPharmacology for the medical student: antivirus medicine.

Video intro 0:00 – 0:10 made by Video Studio X10. Free intro, liscense by Video Studio X10.
File pptx:
Một điểm chưa đề cập đến: Acyclovir có hoạt tính yếu với CMV trên in vitro nhưng trên lâm sàng gần như không có hiệu quả. Acyclovir có hiệu quả chưa rõ ràng trên EBV và đang được nghiên cứu.

Nguồn:https://dantrionline.com.vn/


https://danhnhan.vn/lam-dep

Article Tags:
Article Categories:
Làm Đẹp

Comments

  • Thầy ơi, thầy đăng tiếp bài về thuốc kháng virus đi ạ

    hoa tran February 26, 2020 2:44 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *