100 Truyện Tích Về Chuỗi Hạt Mân Côi 61 – 80

26
74100 Truyện Tích Về Chuỗi Hạt Mân Côi
Playlist:

“CÁC CON HÃY NGHE TIẾNG MẸ VAN LƠN”

Con ơi! Không còn kịp nữa rồi cho kẻ cứng đầu. Con hãy viết thật lớn điều này: Nếu nhân loại không tôn sùng Mẹ bằng chuỗi Mân Côi, thì làn sóng vô tín, sẽ lan tràn khắp thế giới, khắp mọi dân tộc đều chìm trong biển đỏ.

– Thưa Mẹ, có Linh Mục giảng rằng: không cần lần chuỗi cho nhiều, mà hãy sống Mân Côi là đủ.

Mẹ chưa thấy các Linh Mục ấy sống mầu nhiệm Mân Côi như thế nào? Không cần lần chuỗi Mân Côi, thì sống Mân Côi làm sao được?. Mẹ mong các Linh Mục tiên phong sống Mân Côi và năng lần chuỗi Mân Côi hơn nữa.

– Thưa Mẹ, có Linh Mục giảng rằng: tôn kính Mẹ quá, chạy tới Mẹ quá, là kính trọng Mẹ hơn Thiên Chúa.

Con ơi! Lầm to rồi, nơi Mẹ chứa đựng cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Các con tôn kính Mẹ. Mẹ vội vàng tôn vinh Thiên Chúa thay cho các con.

Khi các con lần chuỗi Mân Côi cầu cùng Mẹ, thì Mẹ đã giang tay ra trước Tòa Thiên Chúa, mà cầu xin cho các con. Nếu các con không lần chuỗi, thì Mẹ lấy gì để dâng lên cho Đức Chúa Cha. Tự các con không xứng đáng để cầu xin cùng Thiên Chúa. Nhưng Mẹ, Mẹ nhân danh là Mẹ Thiên Chúa, nhân danh Nữ Vương vô nhiễm mà cầu xin cho các con. Con ơi! Mẹ ước ao các Linh Mục, tu sĩ biết tôn sùng Mẹ hơn. Mẹ mong các Linh Mục, tu sĩ nhỏ bé lại, để đừng lập luận tính toán nữa, hầu phó thác cho Mẹ dẫn dắt. Mẹ sẽ dẫn các con đi sâu vào mầu nhiệm Mân Côi.

Các con hãy nghe tiếng Mẹ van lơn: Hãy ăn năn, hãy hy sinh, hãy chăm chỉ lần chuỗi Mân Côi.

Chỉ còn cách cải thiện đời sống và lần chuỗi Mân côi, mới có thể xin Cha trên trời giảm hình phạt cho nhân loại.

Các con hãy lợi dụng kinh Mân Côi và tháng Mân Côi, Mẹ sẽ đổi kinh Mân Côi bằng các ơn lành của Mẹ.

Để xứng đáng nhận lãnh ơn tha thứ, nhân loại phải tỏ thiện chí, ít nhất là với Mẹ. Đó là các con yêu mến chuỗi Mân Côi.

Điều cần thiết để các con thoát khỏi mọi cơn cám dỗ, là các con phải tỉnh thức và lần chuỗi Mân Côi.

Trong mọi khó khăn, các con hãy giải quyết bằng chuỗi Mân Côi, để nhờ Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ, mọi sự sẽ êm đẹp.

Các con hãy gia tăng lần chuỗi Mân Côi, để cột chân ma quỷ lại, cho chúng khỏi rảo quanh thế giới, làm hại các linh hồn.

Download MP3:

100 TRUYỆN TÍCH MÂN CÔI (61-80)

61. Chuỗi hạt Mân Côi với Hiệp Hội kinh Mân Côi

62. Chuỗi hạt Mân Côi với thánh Dominico, Đấng sáng lập dòng Đa Minh

63. Chuỗi hạt Mân Côi với Chân Phưóc Alan de la Roche

64. Chuỗi hạt Mân Côi với Thánh Louis Marie Grignion de Montfort

65. Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Giáo Hoàng Pio V.

66. Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Giáo Hoàng Leo Xlll

67. Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Giáo Hoàng Joan Phaolo 2

68. Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Giáo Hoàng Pio Xll

69. Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Giáo Hoàng Gioan XXlll

70. Chuỗi hạt Mân Côi với nhiều vị Giáo Hoàng khác

71. Chuỗi hạt Mân Côi với Công Đồng Vatican ll

72. Chuỗi hạt Mân Côi với thánh nữ Faustina

73. Chuỗi hạt Mân Côi với Trung tâm hành hương Mễ Du (Nam Tư)

74. Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Mẹ Guadalupe, Mexico

75. Chuỗi hạt Mân Côi với Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima

76. Chuỗi hạt Mân côi với Đạo Binh Xanh, và Đoàn Thiếu nhi Fatima.

77. Chuỗi hạt Mân Côi với các thánh tử đạo

78. Chuỗi hạt Mân Côi với Tín Điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

79. Chuỗi hạt Mân Côi với tín điều Đức Mẹ Hồn xác lên trời.

80. Chuỗi hạt Mân Côi với Tín Điều Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội.

Nguồn:https://dantrionline.com.vn/


https://danhnhan.vn/giai-tri

26 COMMENTS

 1. TA ON CHUA JESUS DUC KITO 💛 DAU THUONG TU NAN CHET 🙏
  TREN THAP TU GIA XIN THUONG XOT CHUNG CON AMEN 💛 🙏🙏
  XIN CHO VIET NAM KHOI BI NO LE GIAC AC TAU HAN CONG NO CHINA99.XIN CHO VIET NAM 💪
  HANH PHUC BINH AN TU DO 🙏
  TA ON CHUA JESUS ME MARIA 🙏

 2. xin đức mẹ Maria xin thương xót con là kẻ có tội.. xin mẹ ban cho con khỏi bệnh tật.nhung lời con xin Theo ý mẹ amen

 3. Xin Mẹ Maria hằng cứu giúp cho con có điều kiện trả hết nợ cho gia đình, và gia đình con định cư tại nước ngoài Amen!!

 4. Lạy Mẹ Maria xin Mẹ cho gia đình con các con của con biết siêng năng yêu thích lần hạt Mân Côi nhiều hơn ,Gia đình con Tạ ơn Mẹ Amen !

 5. Con la ngươi ngoai đao đây tôi lôi vơi ja đinh vơi ngươi ban con yêu đa 8năm Con câu xin long thương xot ME MARIA ban ơn thương xot cho con đươc ban gai con tha thư xin ME MARIA đoai thương nhân lơi con Con thông hôi ăn năng câu xin ME MARIA đoai thương nhân lơi đưa con tôi lôi nay KINH MƯNG MARIA ĐÂY ƠN PHUC ĐƯC CHÚA TRƠI Ơ CUNG BA BA CO PHUC LA HƠN MOI NGƯƠI NƯ VA GIÊSU CON LONG BA ĐÂY PHUV LA THANH MARIA ĐƯC ME CHUA TRƠI CÂU CHO CHUNG CON LA KE CO TÔI KHI NAY VA TRONG JƠ LÂM TƯ AMEN
  CHUNG CON NGƠI KHEN CHÚA AMEN
  Con xin ME đoai thương nhân lơi cưu jup đơi con amen

 6. Cho con xin góp ý với Admin của kênh. Nếu có thể tăng âm lượng của bài đọc to lên thêm cho dễ nghe dễ hiểu thì tốt hơn. Vì nhiêu nhỏ lúc khó nghe. To thì mình có thể hạm lại được.

 7. KINH MUNG MARIA DAY ON PHUC DUC CHUA TROI O CUNG BA ,BA CO PHUC LA HON MOI NGUOI NU VA GIESU CON LONG BA GOM PHUC LA
  THANH MARIA DUC ME CHUA TROI CAU CHO CHUNG CON LA KE CO TOI KHI NAY VA TRONG GIO LAM TU AMEN

  LAY GIESU CON YEU MEN CHUA
  XIN CHUA THA THU TOI CHO CHUNG CON
  XIN CHUA CUU CHUNG CON KHOI MOI SU DU
  XIN CHUA CUU CHUNG CON KHOI XA HOA NGUC
  XIN CHUA DEM HET THAY CAC DANG LINH HON LEN THIEN DANG
  NHAT LA NHAT LINH HON CAN DEN LONG CHUA THUONG XOT HON AMEN
  LAY CHA CHUNG CON O TREN TROI CHUNG CON NGUYEN DANH CHA CA
  SANG
  NUOC CHA TRI DEN Y CHA THE HIEN DUOI DAT
  CUNG NHU TREN TROI

  XIN CHA CHO CHUNG CON HOM NAY LUONG THUC HANG NGAY
  VA THA NO CHUNG CON
  NHU CHUNG CON CUNG THA
  KE CO NO CHUNG CON
  XIN CHUA CHO DE CHUNG CON XA TRUOT CAM DO
  NHUNG XIN CHUA CUU CHUNG CON KHOI MOI SU DU ,AMEN,
  CUNG CON TA ON THIEN CHUA
  CUNG CON NGOI KHEN THIEN CHUA ,AMEN

 8. KINH MUNG , MARIA ,DAY ON PHUC
  DUC CHUA TROI O CUNG BA ,BA CO
  PHUC LA HON MOI NGUOI NU VA GIESU CON LONG BA GOM PHUC LA
  THANH MARIA, DUC ME CHUA TROI
  CAU CHO CHUNG CON LA KE CO TOI KHI NAY VA TRONG GIO LAM TU ,AMEN
  CHUNG CON NGOI KHEN THIEN CHUA, AMEN

 9. Chúng con lạy tạ ơn Mẹ Maria đã ban cho chúng con Tràng Chuỗi và lời Kinh Mân Côi. Chuỗi Mân Côi của Mẹ là vũ khí bảo vệ chúng con khỏi sự dữ của ba thù và là vũ khí đánh đuổi quỷ dữ không làm hại chúng con.
  Chúng con xin sốt sắng dâng Chuỗi và lời kinh Mân Côi lên Mẹ hàng ngày. Amen.

 10. Mẹ Maria Khuyên Đọc Kinh Mân Côi

  Các con yêu dấu!

  Biết bao con cái Mẹ hầu như mất đời đời trong thời gian quyết định này, vì không có ai cầu nguyện và hy sinh cho, ít là các con. Các con hãy cầu nguyện cho họ, các con hãy giúp Mẹ cứu vớt anh em các con, cũng là con cái đáng thương của Mẹ. Đây là giờ của lầm lạc, lầm lạc đang xâm nhập khắp nơi và nhất là lôi cuốn nhiều con cái Linh Mục của Mẹ.

  Các con đừng ngạc nhiên khi thấy cả những người hôm qua còn trung thành và vững chắc nhất, hôm nay cũng sa ngã, các con cũng thấy cả những người coi mình là thầy dạy người khác cũng sa ngã. Các con đừng ngạc nhiên nếu thấy trong trận chiến này, những người ngã quỵ là những người không muốn hay không biết sử dụng khí giới chính Mẹ ban cho, đó là lời kinh đơn sơ, khiêm nhượng, lời kinh của Mẹ, kinh Mân Côi.

  Đó là kinh đơn sơ tầm thường và bởi thế hữu hiệu nhất để chống lại Satan. Kẻ ngày nay đang cám dỗ các con nhất là bằng kiêu căng tự đắc. Đó là lời kinh của Mẹ vì được đọc nhờ Mẹ và với Mẹ

  Kinh Mân côi đã được Giáo Hội cổ võ và Đức Thánh Cha, Vị Đại Diện Chúa Giêsu, người con thứ nhất trong các con yêu dấu Mẹ, đã ca khen bằng những lời làm thỏa lòng TTM. (1976)

  (Trích sách PHONG TRÀO ĐỨC MẸ CỦA CÁC LINH MỤC VÀ GIÁO DÂN – Lm Gobbi)

 11. Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương rấ Thánh Mân Côi!  Con cảm tạ Mẹ đã dạy con cách cầu nguyện Kinh Mân Côi mà con được Mẹ dẫn con đi vào tình yêu Chúa Giesu con Mẹ, và dạy con biết tình yêu Chúa Cha yêu thương nhân loại mà bị loài người phản bội.  Khi con đọc (Thánh Ca Is – kết hợp với ca Khải Hoàn Thánh Gioan 14, 3).  Mẹ đã dạy con tỏ lòng biết ơn và cảm tạ và yêu mến Ngài.  Mẹ cũng dạy con luôn chạy đến với Chúa Thánh Thần để người than thở với Chúa Cha cho con.  Mẹ cũng dạy con luôn cầu nguyện với lời nguyện kính Đức Thánh Micae và Thiên Thần Bổn Mạng.
  Con hết lòng yêu mên và cảm ơn Mẹ.

 12. Sau khi nghe truyen tich nay, con thanh tam khan cau Duc Trinh Nu Maria thanh hoa con va ban cho con duoc on sung kinh Duc Me moi ngay mot nhieu hon.Con xin hua voi Me la tu bay gio con se lan it nhat la 1 trang 50 kinh man coi ngay de kinh dang len Me kinh yeu.Amen

 13. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Amen.
  Con xin cám ơn Cha đã cho con được hiểu sâu hơn về Chuỗi Mân Côi, con Kính chúc Cha that nhiều sức khỏe, bình an và con xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here